Page is under construction!

Dokumenti 2018:
Objava za sajt PP "Miletic" AD Sombor

Zapisnik sa vandredne sednice skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, odrzane 14.09.2018.

Izvestaj o bitnom dogadjaju PP "Miletic" AD Sombor, od 14.09.2018.

Predlozi odluka za sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, za 14.09.2018.

Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor, dana 14.09.2018.

Zapisnik sa redovne sednice skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor odrzane 25.06.2018.

Odluka o raspodeli dobiti PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o imenovanju eksternog revizora PP "Miletic" AD Sombor, za 2018. godinu

Odluka o usvajanju Godisnjeg izvestaja o poslovanju PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o sticanju sopstvenih akcija PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja revizora za PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvestaja Odbora Direktora PP "Miletic" AD Sombor, za 2017. godinu

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Materijali za redovnu skupstinu akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Godisnji finansijski izvestaj za 2017 PP "Miletic" AD Sombor

Odluka o otkazivanju skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Poziv za redovnu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Dokumenti 2017:
Poziv za vandrednu sednicu skupstine akcionara PP "Miletic" AD Sombor

Zapisnik sa skupstine PP "Miletic" AD Sombor 14.09.2017

Osnivacki akt:
Osnivacki akt PP "Miletic" AD Sombor

Statut:
Odluka o izmenama i dopunama statuta PP "Miletic" AD Sombor

Poljoprivredna proizvodnja "Miletic" AD Sombor

Venac Vojvode Radomira Putnika 1,

25000 Sombor


Telefon: +381 25 515 0161 Email: ppmiletic@abp.rs